Shop Forum More Submit  Join Login
About Student Artist NghiFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 60 Deviations 1,587 Comments 8,940 Pageviews
×

Groups

Activity


deviantID

zYnKiE's Profile Picture
zYnKiE
Nghi
Artist | Student
Vietnam
I am a fangirl. Huge fan of D.Gray-Man :iconkandalaplz:

:star: Love DGM
DGM animed stamp 1 by melo91 :thumb105835861: Kanda stamp by LordPeachy Allen stamp by LordPeachy Lavi Stamp by LordPeachy
:star: My second love is Koisuru Boukun these two are awesome!!!
:thumb175954090: Koi Suru Boukun Stamp by Kabehchet
:star: I am Vietnamese. So my English is very bad. Please forgive me C:


Hope I can find who has the same interests as me :iconheblushplz:
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconsirah-ming:
Sirah-Ming Featured By Owner Feb 19, 2014
Thanks for faving!
I'm glad you like my kanda cosplay.
(And sorry for the late reply)^^
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Sep 15, 2013  Student Artist
bắt lỗi cái dòng "Kaworu is such a sweet boy I have ever known " cái = ]]]]]
cô phải ghi là "Kaworu is the sweetest boy I have ever know" hoặc "Kaworu is such a sweet boy" mới đúng = ]]]] 
Reply
:iconzynkie:
zYnKiE Featured By Owner Sep 15, 2013  Student
=]]]]]]]]]] ờ. sr sr, t bị ngu khoảng anh văn lắm ;;;A;;;

Có gì t vẽ dou, cô xem lại khoản ngữ pháp cho t nhá :">~~~~~
Reply
:iconji-chi98:
ji-chi98 Featured By Owner Sep 15, 2013  Student Artist
Tôi sẽ cố = ]]]] tại ngữ pháp lâu lâu tôi cũng sai hoài à 
Reply
:iconyayaosan:
YayaoSan Featured By Owner Sep 6, 2013  Student Digital Artist
OH MY GOD
YOUR GALLERRRRRRRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Reply
:iconzynkie:
zYnKiE Featured By Owner Sep 6, 2013  Student
:iconohstopityouplz: Yes

My Gallery :iconmingblushplz:

mấy cái hình xấu ình đó...
Reply
:iconyayaosan:
YayaoSan Featured By Owner Sep 7, 2013  Student Digital Artist
 cậu vẽ dep05 toá ;__; ng` đẹp watch ng` xấu kìa :icotearplz:
Reply
:iconzynkie:
zYnKiE Featured By Owner Sep 7, 2013  Student
ơ, thấy cậu cũng vẽ đc mà =]]] có sao đâu nà :">~~~~

K có ai vẽ xấu cả, chỉ có những thiên tài hay còn gọi là quái vật vẽ đẹp hơn mình :iconmingcryplz:
Reply
(2 Replies)
:iconasakuraaki:
AsakuraAki Featured By Owner Aug 31, 2013  Student Digital Artist
ASFGHLIOEJXFSMEOM cảm ơn vì con Llamma nhé :iconsadcraiplz:
Reply
:iconzynkie:
zYnKiE Featured By Owner Sep 1, 2013  Student
có gì đâu ;;v;;; bạn tăng con llamma cho mình trc mà :icongtthplz:
Reply
Add a Comment: